Maandag - Vrijdag08:00-17:00Bel ons0597 562775

LSP ToestemmingHet LSP

Het LSP (Landelijk Schakelpunt) zorgt voor snelle en betrouwbare elektronische uitwisseling van medische gegevens. Zorgverleners, zoals een huisarts of apotheek, kunnen hun computersysteem aansluiten op het beveiligde netwerk van het LSP.

Toestemming

Als u daarvoor toestemming heeft gegeven, dan geeft uw huisarts en/of apotheek door aan het LSP dat er gegevens over u beschikbaar zijn. Andere zorgverleners kunnen dan uw actuele medische gegevens opvragen. Dat mag alleen als het nodig is voor uw behandeling. Zo beschikken zorgverleners snel over de juiste informatie en kunnen ze u de juiste zorg geven. Ook ’s avonds en in het weekend.

Wie maken gebruik van het LSP?

Op dit moment kunnen huisartsen, waarnemend huisartsen (huisartsenposten), apothekers, ziekenhuisapothekers en medisch specialisten gebruikmaken van het LSP om medische gegevens van patiënten te delen. Organisaties voor jeugdgezondheidszorg (JGZ), zoals die wordt geboden op consultatiebureaus en op scholen, maken gebruik van het LSP voor het overdragen van dossiers naar andere JGZ-organisaties.

Toestemmingsverklaring LSP

Al vaker hebben wij het onderwerp toestemmingsverklaring voor het elektronisch uitwisselen van uw gegevens met relevante zorgverleners onder uw aandacht gebracht. U heeft indertijd met betrekking tot dit onderwerp van ons een begeleidende brief, waarin wij een en ander nader toegelicht hebben + een formulier ontvangen. Nog lang alle patiënten hebben hun keuze niet aan de praktijk kenbaar gemaakt. Gezien het (levens)belang wat hiermee gemoeid kan zijn vragen wij nogmaals uw aandacht hiervoor.

Zorgverleners die in uw belang het meest gebruik van het LSP maken zijn de dienstapothekers in de avond- en weekenduren, de spoedarts op de eerste hulp of de specialist die u met spoed moet behandelen. Als u voor een geplande operatie komt of u krijgt na ontslag medicatie mee is het ook van belang dat uw gegevens geraadpleegd kunnen worden..

Voorbeelden: u moet een spoedoperatie ondergaan, het kan zijn dat deze geen, of veel later dan wenselijk, doorgang kan vinden omdat de behandelend arts eerst zeker wil weten of u medicijnen gebruikt die een groot risico voor u vormen, zoals bloedverdunners. Of u een slechte nier- en/of leverfunctie of iets anders heeft. Zonder die zekerheid zal de specialist niet kunnen opereren of er kunnen onnodige ernstige complicaties ontstaan.
Of: de spoedarts moet u medicijnen voorschrijven. Met uw toestemming om uw gegevens te raadplegen kan de arts zien of u medicijnen gebruikt en welke invloed deze op de voor te schrijven medicatie hebben. Zodoende kunnen nare gevolgen voorkomen worden.

Als u toestemming heeft gegeven kunnen alléén zorgverleners met een UZIpas op naam, die gecontroleerd zijn v.w.b. hun medische bevoegdheden, uw gegevens raadplegen. Als zij dit doen ontvangt u, maar ook de huisarts, hiervan bericht. Er gebeurd dus niets waarvan u niet op de hoogte wordt gesteld.

Goed om te weten, u kunt uw toestemming ook altijd weer intrekken!

Als u nog niets heeft ingevuld, wilt u dit dan alsnog doen zodat bekend is wat u wilt? Bent u het formulier kwijt? Vraag gerust een nieuw formulier aan de doktersassistente.
Als u nee of ja heeft gezegd en u wilt uw keuze wijzigen, vraagt u ook dan een nieuw formulier.

Wilt u direct online uw toestemming regelen? Dit kan via www.ikgeeftoestemming.nl en ook hier geldt dat u ten allen tijde uw toestemming kunt intrekken.

Onderstaande filmpjes geven u meer informatie over LSP(landelijk Schakel Punt).

met vriendelijke groet,

Huisartsenteam Wedde

Spoed nummer


0900-9229


Heeft u buiten de openingstijden met spoed medische hulp nodig? Bel dan de Doktersdienst Groningen 0900-9229.Zij helpen u graag, maar kom nooit zonder overleg naar een huisartsenpost.


Copyright by huisartsenpraktijkwedde.nl. All rights reserved.