Maandag - Vrijdag08:00-17:00Bel ons0597 562775

Andere werkwijze in uw praktijk in verband met Corona-crisis

Andere werkwijze in uw praktijk in verband met Corona-crisis

21 april 2020 door admin0

Nederland heeft te maken met de Corona crisis. Het heeft vergaande gevolgen voor hoe we de komende periode de zorg voor u, in onze huisartsenpraktijken zullen bieden. Dat vraagt veel van ons, als praktijkteams, maar het vraagt bovenal ook veel van u, als patiënt.  We vragen om uw begrip, medewerking, improvisatievermogen  en geduld. We zullen het samen met u moeten zien te klaren.

Er zijn allerlei landelijke richtlijnen voor ons als zorgverleners. Met de kennis en informatie van nu hebben de regionale huisartsenpraktijken  gezamenlijk het volgende besloten.

Met ingang van maandag 16 maart 2020 gelden de volgende maatregelen:

  1. We leveren uitsluitend medisch hoog-noodzakelijke zorg / spoedzorg
  2. We handelen niet-spoedzaken zoveel mogelijk telefonisch of met e-mailconsulten af.
  3. We stellen niet-noodzakelijke controles tot nader order uit
  4. We werken met een aangepast dagschema: de reguliere spreekuren van de POH-ers  komen te vervallen, evenals die van de assistentes.
  5. We vragen alleen in hoogst noodzakelijke situaties aanvullend onderzoek aan
  6. We leggen alleen hoog-noodzakelijke visites af.
  7. We dragen waar van toepassing beschermende kleding/middelen

Waarom deze vergaande maatregelen?

We streven ernaar  zo het aantal directe patiëntencontacten tot het hoognodige te beperken. Dit om verdere verspreiding van het Corona-virus te vertragen zodat ons zorgsysteem het aan kan. Iets waar we , onder deze omstandigheden allemaal bij gebaat zijn. We proberen de medisch echt noodzakelijke zorg zo goed mogelijk te blijven leveren.

Voor meer informatie kunt u ook onze informatiesheet raadplegen met een aantal van de vragen die we u mogelijk stellen bij een bezoek.

Belangrijke punten om te onthouden:

*Kom niet zelf onaangekondigd de praktijk binnen als u verkouden bent of hoest of koorts (> 38 c)  hebt: neem altijd eerst telefonisch contact op

*volg als u toch op de praktijk moet komen nadat dit zo met de assistente is afgesproken, haar instructies a.u.b. goed op

*desinfecteer bij binnenkomst en verlaten van de praktijk uw handen: middelen hiertoe zijn in elke praktijk

* bij de medicatie-uitgifte zal de  mondelinge informatie beknopter zijn: bij vragen daarover later aanvullend telefonisch contact

*volg de website van uw praktijk: er kunnen  veranderingen optreden

*zorg goed voor uzelf en kijk met ons om naar de meer kwetsbaren onder ons

 

Dank voor uw begrip/medewerking, alle huisartsenpraktijken Hagro Westerwolde

(Bellingwolde, Blijham, Finsterwolde, Onstwedde, Vlagtwedde, Wedde, Sellingen)

 

Spoed nummer


0900-9229


Heeft u buiten de openingstijden met spoed medische hulp nodig? Bel dan de Doktersdienst Groningen 0900-9229.Zij helpen u graag, maar kom nooit zonder overleg naar een huisartsenpost.


Copyright by huisartsenpraktijkwedde.nl. All rights reserved.