Nieuwsbrief

P1000469a

Nieuwsbrief december 2016

Met deze nieuwsbrief willen wij u graag informeren over diverse zaken m.b.t. tot onze praktijk.

Allereerst stellen de (toekomstige) nieuwe medewerkers zich aan u voor:

Huisarts (in opleiding) Evelien Veenstra:

Vanaf 1 maart 2016 volg ik bij huisarts Berg het laatste jaar van de opleiding tot huisarts. Voordat ik met deze specialisatie begon heb ik 3 jaar als arts op de afdeling spoedeisende hulp van een ziekenhuis gewerkt. Tijdens mijn huidige opleiding ben ik werkzaam geweest in een huisartsenpraktijk in de stad Groningen, een verpleeghuis en binnen de psychiatrie. In deze praktijk werk ik met veel plezier en ik ben dan ook heel blij dat ik na het afronden van de huisartsenopleiding per 1september 2017 als waarnemer op woensdag en vrijdag hier kan blijven werken.

Apothekersassistente Marja de Vries-Heun:

Vanaf april 2016 werk ik in de praktijk van huisarts Berg. Ik ben als apothekersassistente begonnen bij een apotheekhoudende huisarts. Hierna heb ik 16 jaar in een algemene apotheek gewerkt. In deze praktijk spreekt het werk zelf, de afwisseling en de sfeer mij erg aan. Ik heb het dan ook enorm naar mijn zin in Wedde en hoop u nog heel lang van dienst te kunnen zijn.

Praktijkverpleegkundige (in opleiding) Hannah Feenstra:

Na 10 jaar als wijkverpleegkundige gewerkt te hebben in de gemeente Bellingwedde ben ik vanaf 1 mei 2016 in dienst bij huisarts Berg.  In september j.l. ben ik gestart met de opleiding tot praktijkverpleegkundige.  Op mijn werkdagen, te weten dinsdag en donderdag, begeleidt Goretta mij bij het opdoen van werkervaring in dit prachtige beroep.

Waarnemend huisarts Marga Sweigmann:

Sinds 1 oktober j.l.  werk ik op maandag in deze praktijk als waarnemend huisarts. In eerste instantie heb ik psychologie gestudeerd en pas op latere leeftijd medicijnen. Na mijn afstuderen in 2006 heb ik als arts-assistent in het ziekenhuis op de afdeling spoedeisende hulp en interne geneeskunde gewerkt. In 2012 de specialisatie huisartsengeneeskunde begonnen en vanaf 2015 ben ik huisarts.

Apothekersassistente Marjan Stel-Marring:

Vanaf 1 januari a.s. kom ik bij deze praktijk in dienst als apothekersassistente. Ik ben niet nieuw in dit vak, hiervoor heb ik meer dan 25 jaar als dokters- en apothekersassistente gewerkt bij een andere apotheekhoudende huisartsenpraktijk. Ik kijk er naar uit om hier aan de slag te gaan en wie weet ontmoet ik u binnenkort.

Vakantiedata in 2017:

20 t/m 26 maart

19 juni t/m 2 juli                                                      

11 t/m 24 september

22 t/m 31 december

Over de waarneming tijdens deze vakanties wordt u via ‘ons dorp Wedde’, ‘de Bellingwedder’ en de website van de praktijk tijdig geïnformeerd. Tijdens de gebruikelijke openingstijden kunt u gewoon in de praktijk terecht voor uw medicatie en bij de doktersassistentes.

Algemene zaken:

  In 2017 zal er een onderzoek klanttevredenheid plaatsvinden, hierover ontvangt u nader
bericht.
– Vanaf 1 januari 2017 zijn wij aangesloten bij de Stichting Klachten en Geschillen
Eerstelijnszorg (SKGE).  De Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Noord Nederland
wordt per 31 december 2016 opgeheven. Op de website en in de informatiemap die ter inzage
ligt in de wachtkamer vindt u vanaf januari a.s. hierover meer informatie.

Praktijk

Consulten

Voor een consult wordt in de agenda rekening gehouden met een tijdreservering van 10 minuten voor u. Hierbij gaan we ervan uit dat u met één, door u ervaren, medisch probleem komt.

Als het om meerdere vragen gaat of u denkt langer dan 10 minuten nodig te hebben om met de huisarts te kunnen spreken, wilt u dit dan aan de assistente doorgeven alstublieft?

Wijziging telefonisch spreekuur

In oktober 2016 is het telefonisch spreekuur opgeheven. In plaats hiervan belt de dienstdoend huisarts ú als hiervoor aanleiding is. Bijvoorbeeld met betrekking tot een vraag die u aan de assistente heeft gesteld. Voor uitslagen kunt u op werkdagen tussen 11.00 en 11.30 de doktersassistente bellen.

Telefoonnummer en e-mailadres

In onze zorgverlening aan u is het van belang dat wij u telefonisch kunnen bereiken.

Als u een mobiel nummer heeft vragen wij u dit aan ons door te geven.  Doet u dit alstublieft ook als uw telefoonnummer (vast of mobiel) wijzigt. Beschikt u over een e-mailaccount? Wilt u ons dan uw e-mailadres doorgeven zodat we u eventueel informatie kunnen toesturen via de mail.

Toestemming lsp

Velen van u hebben inmiddels het zogenoemde toestemmingsformulier ingevuld. Hiermee kunt u aangeven of u er wel of niet voor kiest dat zorgverleners relevante informatie over u kunnen delen als dit noodzakelijk is. Wij hebben hier in voorgaande nieuwsbrieven al uitdrukkelijk aandacht voor gevraagd. Het kan immers van levensbelang zijn. Ook als u dit niet wilt is het van belang om dat te laten weten zodat wij uw keus bij uw gegevens vast kunnen leggen.

Apotheek:

Herhaalmedicatie.

Wilt u bij herhaling van medicijnen voortaan alleen het etiket inleveren en alstublieft niet meer het hele doosje? Voor de assistentes is dit namelijk heel lastig te verwerken.

Betalingen.

Zoals jaarlijks vragen wij u ook nu weer er voor te zorgen dat u een pinpas of contant geld bij u heeft als u medicatie afhaalt die u zelf (gedeeltelijk) moet betalen. Denkt u hier ook aan als u op consult komt? Wij willen u namelijk heel graag de service blijven bieden dat u eventueel voorgeschreven medicatie meteen mee kunt nemen.

Comments are closed.