Medewerkers

Huisartsen:

J.D. Berg: dinsdag t/m vrijdag
M. Sweigmann, waarnemend op maandag
E.Veenstra, huisarts in opleiding

j.d.berg-huisarts@ezorg.nl

Praktijkverpleegkundige:

Goretta Berg-Bos
Hannah Feenstra i.o.

j.d.berg-praktijkondersteuner@ezo rg.nl

Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen:

Annemieke Kerkhof: ouderen
John Koot: GGZ

Ouderenadviseur:

Aartje Franken

j.d.berg-algemeen@ezorg.nl

Apothekersassistentes:

Carla Dijk-Baas
Marloes Rasing
Marjan Stel-Marring
Marja de Vries

j.d.berg-apotheek@ezorg.nl

Doktersassistentes:

Ingrid van der Wal
Rina Venema-Jager
Carola Ottens

j.d.berg-doktersassistente@ezorg.nl

Comments are closed.