Praktijkinfo

P1020046

Welkom op onze website

 


De actuele zaken kunt u vinden op de pagina “Actueel


Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk Wedde
J.D. Berg, huisarts
Wedderhöfte 22
9698 AW Wedde
e-mail: j.d.berg-huisarts@e-zorg.nl

Telefoon 0597-562775 (met keuzemenu)

112Spoedlijn                                 kies 1
Receptenlijn                            kies 2
Doktersassistente-afspraken  kies 3
Apothekersassistente             kies 4

 


Openingstijden

Praktijk en apotheek zijn geopend van maandag t/m vrijdag van: 08.00 – 17.00 uur.
De assistentes zijn aanwezig vanaf 08.30 uur.


Medische hulp nodig buiten de openingstijden?

doktersdienst-groningen-logo

Heeft u buiten de openingstijden met spoed medische hulp nodig? Bel dan de Doktersdienst Groningen 0900-9229.Zij helpen u graag, maar kom nooit zonder overleg naar een huisartsenpost.


Afspraken Spreekuur en Huisbezoek

Telefonisch van 08.30 – 10.30 uur voor dezelfde dag en van 15.30 – 16.00 uur voor de volgende dag.

Een afspraak staat voor 10 minuten. Wanneer u meer dan één, door u ervaren, medisch probleem of denkt meer tijd nodig te hebben wilt u dit dan doorgeven bij het maken van de afspraak?

Als u om medische redenen niet naar de praktijk kunt komen is het mogelijk om tussen 08.30 en 10.30 uur telefonisch een huisbezoek aan te vragen.


Uitslagen
Elke werkdag kunt u tussen 11.00 en 11.30 uur de assistente bellen voor uitslagen van onderzoeken.


Terugbelspreekuur

De huisarts belt u tussen 13.00 en 13.45 uur als hiervoor aanleiding is.
Bijvoorbeeld n.a.v. een door u gestelde vraag aan de assistente


Praktijkverpleegkundige Goretta Berg- Bos en Hannah Feenstra i.o.

Volgens afspraak


Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige GGZ (POH-GGZ)

Woensdag:  John Koot

Afspraken via dokterassistente


Spreekuren doktersassistentes

Woensdag van 8.30 – 16.30 uur


Vakantiedata 2017

De huisarts is op vakantie van:

11 t/m 24 september
22 t/m 31 december.

Over de waarneming tijdens deze vakanties wordt u via ‘de Bellingwedder’ en de website van de praktijk tijdig geïnformeerd. U kunt tijdens de gebruikelijke openingstijden wel gewoon in de praktijk terecht voor uw medicatie, bij de doktersassistente of één van de andere zorgverleners.


LSP

Het LSP (landelijk schakelpunt) zorgt voor een snelle en betrouwbare elektronische uitwisseling van medische gegevens. Dat mag alleen als dit nodig is voor uw behandeling en onder de voorwaarde dat u hiervoor toestemming heeft verleend. Lees hierover meer bij keuze LSP toestemming


Samenwerking in de regio

De huisartsen in de regio hebben in 2015 hun samenwerking versterkt door de oprichting van de Coöperatie Westerwolde. In het kader van het veranderende zorglandschap wordt nauw samengewerkt met andere zorgverleners o.a. thuiszorg.  Doel hiervan is de huisartsenzorg op een kwalitatief hoog niveau te houden.


Klachtenafhandeling

In onze praktijk proberen wij onze patiënten zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het gebeuren dat er ontevredenheid is over afhandeling van een vraag, administratieve problemen of medische behandeling. Indien u een klacht heeft, verzoeken wij u deze kenbaar te maken.
Zie hiervoor de pagina klachtenafhandeling.


U heeft nog geen praktijkfolder?

U kunt de folder hier downloaden: Praktijkfolder 2017

P1000469a

Comments are closed.